Conceptrichtlijn Interklinisch tranport van IC-patiënten

dinsdag 16 oktober 2018

Conceptrichtlijn Interklinisch tranport van IC-patiënten

Vanaf heden ligt de conceptrichtlijn Interklinisch transport van IC-patiënten ter becommentariëring voor. Wij nodigen u graag uit uw eventuele commentaar aan ons kenbaar te maken en voor 26 november a.s. in te sturen via het NVIC secretariaat.