Conceptrichtlijn hemato-oncologische patiënten op de IC

maandag 26 december 2016

Conceptrichtlijn hemato-oncologische patiënten op de IC

De definitieve versie van de conceptrichtlijn hemato-oncologische patienten op de IC wordt op de volgende ALV (februari 2017) ter accordering aangeboden. Het concept is terug te vinden op de website onder richtlijnen/ conceptrichtlijnen. U dient hiervoor in te loggen.