Concept visitatiekader

maandag 16 januari 2017

Concept visitatiekader

Geachte leden,

Onder dankzegging aan de leden van de NKIC en de commissie Kwaliteit voor hun inspanningen, leggen wij graag het concept visitatiekader aan u voor.

Het ligt in de bedoeling om deze waarderingssystematiek in gebruik te nemen na goedkeuring op/door de ALV tijdens de Intensivistendagen - 10 februari 8.00 uur ’s ochtends in de Beurs van Berlage.

Al uw vragen en opmerkingen ontvangt de NKIC graag zo spoedig mogelijk via het NVIC secretariaat, zodat beantwoording en verwerking hiervan voor 10 februari a.s. kan plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Crétien Jacobs

Secretaris bestuur NVIC