Commentaarronde conceptrichtlijn "Microbiële typering in het kader van bestrijding van verspreiding van micro-organismen"

donderdag 2 maart 2017

Commentaarronde conceptrichtlijn "Microbiële typering in het kader van bestrijding van verspreiding van micro-organismen"

Vanaf heden is het concept van de richtlijn "Microbiële typering in het kader van bestrijding van verspreiding van micro-organismen" op het besloten deel van onze website onder conceptrichtlijnen voor becommentariëring beschikbaar. Wij ontvangen eventuele commentaren graag uiterlijk vrijdag 16 maart 2017 via secretariaat@nvic.nl.