Commentaarronde concept richtlijn Staphylococcus aureus bacteriëmie

dinsdag 19 juni 2018

Commentaarronde concept richtlijn Staphylococcus aureus bacteriëmie

Het concept van de richtlijn Staphylococcus aureus bacteriëmie ligt op dit moment ter becommentariëring voor. Uw eventuele commentaar ontvangen wij graag voor 17 juli via het secretariaat.