Commentaarfase: RL Hypertensief Spoedgeval

donderdag 13 februari 2020

Commentaarfase: RL Hypertensief Spoedgeval

In 2017 is de ontwikkeling van de richtlijn Hypertensief Spoedgeval op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. Uw commentaar ontvangen wij graag uiterlijk 12 maart 2020. U kunt hiervoor het ingevulde commentaarformulier insturen naar kwaliteit@nvic.nl.