Commentaarfase conceptrichtlijn "Consultatieve Psychiaterie"

maandag 6 maart 2017

Commentaarfase conceptrichtlijn "Consultatieve Psychiaterie"

Vanaf heden is het concept van de richtlijn "Consultatieve Psychiatrie" op het besloten deel van onze website onder conceptrichtlijnen voor becommentariëring beschikbaar. Wij ontvangen eventuele commentaren graag uiterlijk maandag 27 maart 2017 via secretariaat@nvic.nl.