Commentaarfase concept richtlijn Invasieve Mycosen

woensdag 16 augustus 2017

Commentaarfase concept richtlijn Invasieve Mycosen

Vanaf heden is de concept richtlijn Invasieve Mycosen voor commentaar beschikbaar. Namens de NVIC hebben dr. A.R.H. van Zanten en dr. D.W. de Lange aan de ontwikkeling van deze richtlijn deelgenomen.

Inhoudelijke opmerkingen en commentaar kunnen tot 20 september a.s. bij het secretariaat worden ingediend.