NVIC - VERENIGING - Bestuur en commissies

Bestuur en commissies

Bestuursleden

Iwan van der Horst 300x450

J.C.C. van der Horst

voorzitter
Hanneke Buter

H. Buter

secretaris
Bart Ramakers

B.P.C. Ramakers

penningmeester
Piet Melief 300x450

P.H.G.J. Melief

bestuurslid
Dijkman NA

N.A. Dijkman

bestuurslid
Iwan Meynaar 300x450

I.A. Meynaar

bestuurslid
Eijkenboom JJA

J.J.A. Eijkenboom

bestuurslid
Jaap Tulleken

J.E. Tulleken

bestuurslid
Pauline Buscher

P.M.M. Buscher

bestuurslid
Roel Stolk

R.F. Stolk

fellow bestuurslid

Ook aan de slag  in een commissie of werkgroep?

Commissies en werkgroepen

Voorzitter
R.M.J. Wesselink

Liaison-officer
J.E. Tulleken

P. Bruins
D.H.T. Tjan
S.J.M. Vreeswijk
B. Vermin

 

De accreditatiecommissie van de NVIC zal uw aanvraag beoordelen nadat u deze heeft ingediend bij ABIC (Accreditatie Bureau Intensive Care) in het GAIA-systeem. Accreditatiepunten Intensive Care worden erkend door de Wetenschappelijke Verenigingen nadat de beoordeling door de NVIC (via ABIC) is afgerond. Onderstaande wetenschappelijke verenigingen hebben zich geconformeerd aan deze werkwijze.

  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Uw aanvraag zien wij graag via ABIC tegemoet. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dorenda van Waterschoot / accreditatie@internisten.nl

Liaison-officer
J.J.A. Eijkenboom

J.B. van den Bosch
P.W. de Feiter
J.M.H. Heij
J.K.M. Jansen
C.J. Kwik
P.H.G.J. Melief
P.E. Spronk

De commissie beroepsbelangen (CBB) binnen de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care behartigt de belangen van de intensivisten werkzaam in vrije vestiging en in dienstverband (perifeer en universitair) in Nederland. Belangrijke aandachtspunten voor de commissie zijn o.a. positionering van de intensivist, financiering (IC-producttypering), verminderen van de registratielast, duurzame inzetbaarheid, AMS, pensioenen en werkdruk.

De CBB heeft een adviserende bevoegdheid en brengt haar adviezen ter kennis van het bestuur van de NVIC. De CBB werkt hierbij nauw samen met de Federatie Medisch Specialisten (Raad Beroepsbelangen) en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

Voorzitter
D.L.J. Moolenaar

Liaison-officer
P.H.G.J. Melief

Secretaris
I.Z. Hené

B.I. Cleffken
M.L.J. Scheer

Voorzitter
R.Th. Gerritsen

Liaison-officer
J.J.A. Eijkenboom

J.P.C. Sonneveld
A.V. Besselink
M. Volbeda
J.L. Epker
W.F. Abdo
E. de Jonge
W.N.K.A. van Mook
T.G.V. Cherpanath
M.J.A. Kamps

Orgaandonatie komt vrijwel uitsluitend voor op de intensive care. De intensive care specialisten zijn dan ook de ervaringsdeskundige professionals in deze complexe materie.

Sinds het 'Masterplan Orgaandonatie' in 2008 door het kabinet werd uitgevoerd, is het orgaandonatieveld in vele opzichten aan het veranderen. Het dossier orgaandonatie staat de afgelopen jaren onverminderd in de politieke belangstelling vanwege het chronisch tekort aan orgaandonoren, het dossier euthanasie en orgaandonatie en de voorgestelde wetswijziging in het donorregistratiesysteem ('het actief donorregistratiesysteem').

De commissie donatie adviseert het NVIC bestuur in het dossier orgaandonatie en heeft naast internationale contacten ook contacten met een uitgebreid landelijk netwerk van intensive care specialisten.

De Commissie donatie is bereikbaar via het NVIC secretariaat.

Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie

Farid Abdo in Buitenhof 4 februari 2018 - korte samenvatting op Twitter
Farid Abdo in Buitenhof 4 februari 2018 - hele interview
Farid Abdo in Buitenhof 4 februari 2018 - verkorte versie

Voorzitter
M.J. Blans

Liaison-officer
J.C.C. van der Horst

J.M.D. van den Brule
J.G. van der Hoeven
W.K. Lagrand
P.R. Tuinman
E.A.J. de Vos

Voorzitter
J.E.H.M. Vet

Liaison-officer
J.J.A. Eijkenboom

J. Sijmons
R.Th. Gerritsen
A.J. Meinders
B.G. Fikkers
G. Olthuis - medisch-ethicus
F.E. van Gelder
P.P. Landburg
D.W.M. Hoelen

De commissie Ethiek houdt zich bezig met de ethische en medico-legale kant van de Intensive Care geneeskunde en de ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van opname beleid, reanimatie, triage bij volle IC en abstineren op de IC.

In het kader van richtlijnontwikkeling zullen richtlijnen waarvoor dat van belang is aan de Commissie Ethiek worden voorgelegd voor interne ethische toetsing. De commissie heeft in principe geen functie als besluit-adviserend orgaan in casuïstiek, al worden incidenteel leden van de commissie wel benaderd met specifieke ad hoc vragen.

In 2022 heeft de commissie een advies 'Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC' geschreven. In eerste instantie was dit stuk bedoeld als onderdeel van de leidraad palliatieve zorg en staken van levensverlengende behandelingen bij volwassen IC-patiënten. Uiteindelijk is het toch een op zichzelf staand stuk geworden. U kunt het stuk hieronder downloaden.

Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC

Voorzitter
A. Oude Lansink

J.M.D. van den Brule
J. de Metz
L.C. Otterspoor
D.W. Donker
D. dos Reis Miranda
C.V. Elzo Kraemer

Voorzitter
N.C. Gritters van den Oever

Liaison
P.M.M. Buscher- Jungerhans

T. Frenzel
J.D. Workum
C. Bethlehem
W. Bult
T.T.W. van Herpt
W.P. Manubulu
M.A. Sikma

 

Voorzitter
R.F. Stolk - RadboudUMC

Leden
F.M. van Aalst - EMC
N. Deetman - LUMC
P. Eenhoorn - UMCU
M. Egal - OLVG
P. de Heer - MUMC
A.Q. van Hoesel - UMCG
V.M. Spanjer - A-UMC AMC
M. Verheul - A-UMC VU 

Zie ook de pagina op de website NVIC-Academy.nl

De NVIC heeft een fellow commissie waarin elke opleidingskliniek wordt vertegenwoordigd. Deze commissie komt eens in de 2 maanden bij

elkaar en bespreekt alle belangrijke zaken betreffende opleiding en toekomst voor intensivisten. Daarnaast is deze commissie mede verantwoordelijk voor de organisatie voor de landelijke GIC onderwijsdagen en het sociale event. De voorzitter van de fellow commissie heeft zitting in het NVIC bestuur als fellow bestuurslid.

De kracht van de fellowcommissie zit hem in het uitwisselen van ervaringen en de mogelijkheid onze opleiding zelf vorm te geven. De fellowcommissie is een enthousiaste groep fellows uit alle opleidingscentra, maar we vertegenwoordigen alle fellows en horen graag ook jullie ideeën en ervaringen. We zijn er ook voor studenten en AIOS die overwegen intensivist te worden. Wil je meer informatie over de opleiding, kennismaken of eens komen kijken op de afdeling, laat het ons weten nvicfellowcie@gmail.com.

Voor de startende fellow hebben wij een checklist gemaakt en een overzicht van de belangrijkste dingen waar je aan moeten denken om een vliegende start te maken met je opleiding tot intensivist. Die kun je onder aan deze pagina downloaden.

Voorzitter
N.G.M. Hunfeld

Liaison-officer
N.A. Dijkman

J. Vergragt
H.R.W. Touw
S. de Boer
A. Kroner
J.D. van Hemel
H.J. Scholten
A. Beishuizen
A. Goedemans
E.A.J. de Vos
A. van Olffen
J.M.F.W. Vermelis
A. Mordhorst

De commissie is te bereiken via degroeneic@nvic.nl.

Voorzitter
M.S. van der Steen

Liaison-officer
N.A. Dijkman

L.E.M. van Lelyveld
N.A. Bruins
A.M.T.J. Raben
M. van der Schaaf
J. Hofhuis
D. Ramnarain
D. van Dijk

Voorzitter
J.M. Droogh

Liaison-officer
P.H.G.J. Melief

E.J. van Lieshout
J.H.J. Meeder
J. van de Wetering
M.J. van Dam
U. Strauch
J.M.M. Verwiel

Voorzitter
I.A. Meynaar

E.J. Wils
J. van Bommel
R.M.J. Wesselink
M. Zegers
S. Brinkman
M.A.M. Moviat
P.W. de Feiter
M.L. Erkamp

Kwaliteitsindicatoren voor IC 17-09-2020_0

Voorzitter
P. Spronk

Liaison
P. Melief

Secretaris
J. Dieperink-van der Goot

A. Broods
T. van den Ende
P. Hanssen
O. Hoitink
R. Segers
D. van Westerloo

Voorzitter
T. Frenzel

Liaison
P.M.M. Buscher-Jungerhans

D.P. Boer
L. Georgieva
I.H.F. Herold
H.G. Jongsma-van Netten
H.G. Kreeftenberg
M.E. van der Kuil
M.A.A. Peters
J. Regtien
K. Sanders
P.E. Spronk
D. Streefkerk
M. Vos
R.A.L. de Waal
D.J. van Westerloo

Voorzitter
M.E. Sleeswijk

Secretaris
J.H.J.M. Meertens

P. Dieperink

Voorzitter
D.H.T. Tjan

Liaison-officer
J.J.A. Eijkenboom

Secretaris
J.J. Spijkstra

 

 

Voorzitter
P.W. de Feiter

Liaison-officer
I.A. Meynaar

I.D. Ayodeji
L.C. Urlings-Strop
S. Achterberg
L. van Duijvenbode - den Dekker
J. Dierink
M.C. Kerckhoffs

Voorzitter a.i.
E.J. Wils 

Liaison-officer
I.A. Meynaar

A.M. Sauer
K. de Groot
R.G.H. Driessen
J.E. de Kleijn

De commissie richtlijnontwikkeling is te bereiken via kwaliteit@nvic.nl 

Voorzitter
U. Strauch

Liaison-officer
J.C.C. van der Horst

R. Tepaske
J.E. Tulleken
A.J. Nieuwenhof
J.D. van Hemel
H.P.M.M. Gelissen

Voorzitter
O.L. Cremer

W.M. van den Bergh
M. van den Boogaard
F.S. van den Brink
B.C.T. van Bussel
P.W.G. Elbers
N.P. Juffermans
N.F. Keizer
H.D. Kiers
M. van Meurs
C.L. Meuwese
P. Pickkers
E.J. Wils

Voorzitter
D.C.J.J. Bergmans, opleider MUMC

Liaison-officer
J.E. Tulleken

M.S. Arbous, opleider LUMC
C.H.S.B. van den Berg, opleider UMCG
J.M.D. van den Brule, opleider Radboud
H. Endeman, opleider EMC
M.C. Kerckhoffs, opleider UMCU
J. de Metz, opleider OLVG
M.C.A. Müller, opleider AMC
P.R. Tuinman, opleider VUmc

Voorzitter
P.W. de Feiter

Liaison-officer
N.A. Dijkman

E.J. Wils
I. van Stijn
W.M. van den Bergh
D.W. de Lange
M.C.G. van de Poll
D.J. van Westerloo
M.C. Kerckhoffs
C.H.S.B. van den Berg

De congrescommissie van de NVIC is verantwoordelijk voor een groot deel van het onderwijs, nascholing en wetenschappelijke bijeenkomsten van de vereniging. Voor alle activiteiten wordt accreditatie aangevraagd en verleend.

Editor in Chief
P.R. Pickkers

Managing Editor
I. van Stijn

W.M. van den Bergh
F.H. Bosch
D. van Dijk
M.M.J. van Eijk
J. Horn
C. Ince
E. de Jonge
J. Kesecioglu
M.A. Kuiper
N. Kusadasi
C.L. Meuwese
M. van der Schaaf
E.L. Swart
P.R. Tuinman
D.J. van Westerloo
J. van Woensel
Editorial Office: F.D. Meijer

Voorzitter
P.W. de Feiter

Liaison-officer
P.H.G.J. Melief

Secretaris
S. Achterberg

D.W.M. Hoelen
E.M. van Driel
G. Koster
R.W.L. van de Weyer

Liaison-officer
B.P.C. Ramakers

D.J. Versluis
A.H.M. Knook

De kascommissie heeft tot taak de boekhouding van de vereniging te controleren. De belangrijkste taak is het controleren van de jaarrekening en het geven van een oordeel over de gevoerde administratie. De kascommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de ALV in juni en adviseert de ALV wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur over het gevoerde financiële beleid in het verslagjaar. De kascommissie functioneert als een onafhankelijk orgaan binnen de NVIC en kan het bestuur adviseren over verbeteringen in het financiële beleid.

Liaison-officer
R.F. Stolk

R.M. Determann
M. Gutteling
N.F. Schroten
L.C. Urlings-Strop

Namens NVIC
I.A. Meynaar
M.A.M. Moviat
M. Zegers

Namens NICE
D.A. Dongelmans
M.L. Erkamp
D.W. de Lange

Reglement Registratiecommissie IC

De registratiecommissie IC is te bereiken via het secretariaat van de NICE

Voorzitter
I. van Stijn

Vice-Voorzitter
D.W. de Lange

Liaison
H. Buter
A.J. Meinders
J.A. Schouten
D.A. Dongelmans
B.H. Wittekamp
J. van Woensel
C.H.S.B. van den Berg
L.P.G. Derde

Algemene vergadering
J.C.C. van der Horst

Raad Kwaliteit
I.A. Meynaar
N.A. Dijkman

Raad Beroepsbelangen
J.J.A. Eijkenboom

Raad Opleiding
J.E. Tulleken

Raad Wetenschap en Innovatie
O.L. Cremer

Secretaris
P.W. de Feiter

J.C.C. van der Horst
J.E. Tulleken

Voorzitter
B. Emrani

Liaison-officer
H. Buter

L.C. Urlings-Strop
A. van der Leede
D. van de Pas
D.W.M. Hoelen
H. Nopens
M. Schluep
W.N.H. Koek
N. Tajaate

Voorzitters
I. van Stijn
D.A.M.P.J. Gommers

C.H.S.B. van den Berg
D. van Dijk
C.G. Kleppe
M.P. Koetsier
J. Ludikhuize
G.A.M. Salet
A. Strang
P.R. Tuinman

 

Voorzitter
J. Horn

Secretaris
S. Achterberg

Deze werkgroep, onderdeel van zowel de Nederlandse vereniging voor Neurologie (NvN) als de Nederlandse Vereniging voor Intensive  Care (NVIC), heeft aan aantal doelen.
Allereerst is het verspreiden van neuro-IC kennis van belang. In Nederland worden patiënten met ernstig hersenletsel (zoals bijvoorbeeld traumatisch hersenletsel, subarachnoïdale bloeding of therapieresistente status epilepticus) behandeld op de IC van een van de 12 Nederlandse neurotrauma centra. In veel van deze centra is een neuroloog-intensivist werkzaam. De werkgroep streeft naar een goede samenwerking met alle actieve neuroloog-intensivisten, neurologen, neurochirurgen of intensivisten met speciale interesse voor neuro-IC. Door samenwerking kan kennis gedeeld worden, kan laagdrempelig overlegd worden bij ingewikkelde klinische problemen, kunnen protocollen ontwikkeld worden, kan onderzoek gericht en afgestemd plaatsvinden en kunnen relevante en interessante publicaties gedeeld worden.

Interesse in deze werkgroep?U kunt zich aanmelden als lid van de werkgroep door een mail te sturen naar het secretariaat van het NVIC. Het lidmaatschap is gratis.

Voor overige vragen neem contact op met het secretariaat NVIC op e-mailadres secretariaat@nvic.nl

 

Voorzitter
B.G. Fikkers

Liaison-officer
N.A. Dijkman

Kerngroep
B. Tilburgs

B.C. de Kok
D. van Dijk
E. de Jonge
G. Olthuis
J. de Metz
M.C. Kerckhoffs
R. Jongstra

Adviesgroep
A. Koopmans
A. Hoetink
D. Bolman
D.H.T. Tjan
D. Burger
F.E. van Gelder
F.H. Bosch
G. Hesselink
H. van Delden
J.G. van der Hoeven
I. van Diem
I.W. Soliman
I. Hoogendoorn
J. Kremer
K. van Laarhoven
L. Vloet
M. Leenders
M. Zegers
M.J.A. Kamps
M. de Groot
M. Meulendijks
M.A.M. Moviat
M. Bulut
N. van Dijk
P. Jeurissen
P.E. Spronk
R. Daling
R. Baltussen
R.G.E. Broers
R. Bruntink
S.E.M.J. Gielen-Wijffels
T. Kool
T. Gerrits
T. van der Pijl
Y. Schoon

Presentatie Passende Zorg op de IC t.b.v. NVIC werkconferentie 16-02-2023