NVIC - VERENIGING - Bestuur en commissies

Bestuur en commissies

Bestuursleden

Iwan van der Horst 300x450

J.C.C. van der Horst

voorzitter
Hanneke Buter

H. Buter

secretaris
Bart Ramakers

B.P.C. Ramakers

penningmeester
Coby Heij

J.M.H. Heij

bestuurslid
Dijkman NA

N.A. Dijkman

bestuurslid
Iwan Meynaar 300x450

I.A. Meynaar

bestuurslid
Mark van der Kuil

M.E. van der Kuil

bestuurslid
Jaap Tulleken

J.E. Tulleken

bestuurslid
Pauline Buscher

P.M.M. Buscher

bestuurslid
Roel Stolk

R.F. Stolk

fellow bestuurslid

Ook aan de slag  in een commissie of werkgroep?

Commissies en werkgroepen

Voorzitter
R.M.J. Wesselink

Liaison-officer
M.E. van der Kuil

P. Bruins
D.H.T. Tjan
S.J.M. Vreeswijk
B. Vermin

 

De accreditatiecommissie van de NVIC zal uw aanvraag beoordelen nadat u deze heeft ingediend bij ABIC (Accreditatie Bureau Intensive Care) in het GAIA-systeem. Accreditatiepunten Intensive Care worden erkend door de Wetenschappelijke Verenigingen nadat de beoordeling door de NVIC (via ABIC) is afgerond. Onderstaande wetenschappelijke verenigingen hebben zich geconformeerd aan deze werkwijze.

  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Uw aanvraag zien wij graag via ABIC tegemoet. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dorenda van Waterschoot / accreditatie@internisten.nl

Liaison-officer
J.M.H. Heij

J.B. van den Bosch
J.J.A. Eijkenboom
P.W. de Feiter
M. Frank
J.K.M. Jansen
C.J. Kwik

De commissie beroepsbelangen (CBB) binnen de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care behartigt de belangen van de intensivisten werkzaam in vrije vestiging en in dienstverband (perifeer en universitair) in Nederland. Belangrijke aandachtspunten voor de commissie zijn o.a. positionering van de intensivist, financiering (IC-producttypering), verminderen van de registratielast, duurzame inzetbaarheid, AMS, pensioenen en werkdruk.

De CBB heeft een adviserende bevoegdheid en brengt haar adviezen ter kennis van het bestuur van de NVIC. De CBB werkt hierbij nauw samen met de Federatie Medisch Specialisten (Raad Beroepsbelangen) en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

Voorzitter
R.Th. Gerritsen

Liaison-officer
H. Buter

J.P.C. Sonneveld
A.V. Besselink
M. Volbeda
J.L. Epker
W.F. Abdo
E. de Jonge
W.N.K.A. van Mook
T.G.V. Cherpanath
M.J.A. Kamps

Orgaandonatie komt vrijwel uitsluitend voor op de intensive care. De intensive care specialisten zijn dan ook de ervaringsdeskundige professionals in deze complexe materie.

Sinds het 'Masterplan Orgaandonatie' in 2008 door het kabinet werd uitgevoerd, is het orgaandonatieveld in vele opzichten aan het veranderen. Het dossier orgaandonatie staat de afgelopen jaren onverminderd in de politieke belangstelling vanwege het chronisch tekort aan orgaandonoren, het dossier euthanasie en orgaandonatie en de voorgestelde wetswijziging in het donorregistratiesysteem ('het actief donorregistratiesysteem').

De commissie donatie adviseert het NVIC bestuur in het dossier orgaandonatie en heeft naast internationale contacten ook contacten met een uitgebreid landelijk netwerk van intensive care specialisten.

De Commissie donatie is bereikbaar via het NVIC secretariaat.

NVIC brief_20240426 VWS Evaluatie donorwet
Rapport Berenschot Evaluatie van de gewijzigde Wet op orgaandonatie

Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie

Farid Abdo in Buitenhof 4 februari 2018 - korte samenvatting op Twitter
Farid Abdo in Buitenhof 4 februari 2018 - hele interview
Farid Abdo in Buitenhof 4 februari 2018 - verkorte versie

Voorzitter
M.J. Blans

Liaison-officer
J.C.C. van der Horst

J.W.H.J. Geerts
J.A. Janson
L.G.C. de Kok
W.K. Lagrand
P.R. Tuinman
E.A.J. de Vos

Voorzitter
J.E.H.M. Vet

Liaison-officer
J.M.H. Heij

J. Sijmons
R.Th. Gerritsen
A.J. Meinders
B.G. Fikkers
G. Olthuis - medisch-ethicus
F.E. van Gelder
P.P. Landburg
D.W.M. Hoelen - zorg-ethicus

De commissie Ethiek houdt zich bezig met de ethische en medico-legale kant van de Intensive Care geneeskunde en de ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van opname beleid, reanimatie, triage bij volle IC en abstineren op de IC.

In het kader van richtlijnontwikkeling zullen richtlijnen waarvoor dat van belang is aan de Commissie Ethiek worden voorgelegd voor interne ethische toetsing. De commissie heeft in principe geen functie als besluit-adviserend orgaan in casuïstiek, al worden incidenteel leden van de commissie wel benaderd met specifieke ad hoc vragen.

In 2022 heeft de commissie een advies 'Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC' geschreven. In eerste instantie was dit stuk bedoeld als onderdeel van de leidraad palliatieve zorg en staken van levensverlengende behandelingen bij volwassen IC-patiënten. Uiteindelijk is het toch een op zichzelf staand stuk geworden. U kunt het stuk hieronder downloaden.

Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC

Voorzitter
A. Oude Lansink

Liaison-officer
B.P.M. Ramakers

J.M.D. van den Brule
J. de Metz
L.C. Otterspoor
D.W. Donker
D. dos Reis Miranda
C.V. Elzo Kraemer

Voorzitter
N.C. Gritters van den Oever

Liaison-officer
H. Buter

T. Frenzel
J.D. Workum
C. Bethlehem
W. Bult
T.T.W. van Herpt
W.P. Manubulu
M.A. Sikma

 

Voorzitter
R.F. Stolk - Radboudumc

Liaison-officer
J.E. Tulleken

Leden
F.M. van Aalst - Erasmus MC
P. Eenhoorn - UMC Utrecht
M. Egal - OLVG
P. de Heer - MUMC+
A.Q. van Hoesel - UMCG
M. Looije - Amsterdam UMC, locatie AMC
O. Neuteboom - Amsterdam UMC, locatie VUMC
R. Vossen - LUMC

Zie ook de pagina op de website NVIC-Academy.nl

De NVIC heeft een fellow commissie waarin elke opleidingskliniek wordt vertegenwoordigd. Deze commissie komt eens in de 2 maanden bij elkaar en bespreekt alle belangrijke zaken betreffende opleiding en toekomst voor intensivisten. Daarnaast is deze commissie mede verantwoordelijk voor de organisatie voor de landelijke GIC onderwijsdagen en het sociale event. De voorzitter van de fellow commissie heeft zitting in het NVIC bestuur als fellow bestuurslid.

De kracht van de fellow commissie zit hem in het uitwisselen van ervaringen en de mogelijkheid onze opleiding zelf vorm te geven. De fellow commissie is een enthousiaste groep fellows uit alle opleidingscentra, maar we vertegenwoordigen alle fellows en horen graag ook jullie ideeën en ervaringen. We zijn er ook voor studenten en AIOS die overwegen intensivist te worden. Wil je meer informatie over de opleiding, kennismaken of eens komen kijken op de afdeling, laat het ons weten nvicfellowcie@gmail.com.

Voorzitter
N.G.M. Hunfeld

Liaison-officer
N.A. Dijkman

H.R.W. Touw
S. de Boer
A. Kröner
J.D. van Hemel
A. Goedemans
E.A.J. de Vos
A. van Olffen
J.M.F.W. Vermelis


De commissie is te bereiken via degroeneic@nvic.nl.

Voorzitter
P.E. Spronk

Liaison-officer
N.A. Dijkman

N.A. Bruins
D. van Dijk
L.E.M. van Lelyveld

A.M.T.J. Raben
D. Ramnarain

M. van der Schaaf
M.S. van der Steen

Voorzitter
J.M. Droogh

Liaison-officer
M.E. van der Kuil

M.J. van Dam
M. Kuijpers
E.J. van Lieshout

J.H.J. Meeder
D. van Neerven
J.M.M. Verwiel

Voorzitter
I.A. Meynaar

E.J. Wils
J. van Bommel
R.M.J. Wesselink
M. Zegers
S. Brinkman
M.A.M. Moviat
P.W. de Feiter
M.L. Erkamp

Kwaliteitsindicatoren voor IC 17-09-2020_0

Voorzitter
D.J. van Westerloo

Liaison
M.E. van der Kuil

Secretaris
D.R. Streefkerk

A. Broods
T. van den Ende
P. Hanssen
O. Hoitink
R.P.J. Segers
P.E. Spronk

 

Voorzitter
T. Frenzel

Liaison-officer
P.M.M. Buscher-Jungerhans

D.P. Boer
B. van den Bogaard
D.A. Dongelmans
L. Georgieva
I.H.F. Herold
H.G. Jongsma-van Netten
H.G. Kreeftenberg
M.E. van der Kuil
M.A.A. Peters
J. Regtien
K. Sanders
P.E. Spronk
D. Streefkerk
M. Vogels-Broeke
R.A.L. de Waal
D.J. van Westerloo

Voorzitter
M.E. Sleeswijk

Secretaris
J.H.J.M. Meertens

P. Dieperink

Voorzitter
D.H.T. Tjan

Liaison-officer
B.P.C. Ramakers

Secretaris
J.J. Spijkstra

 

 

Voorzitter
P.W. de Feiter

Liaison-officer
I.A. Meynaar

S. Achterberg
L. van Duijvenbode-den Dekker
J. van Holten
R. Jongstra
M.C. Kerckhoffs
A. Salet
L.C. Urlings-Strop

S.J. Bakker
R.P.J. van der Horst
R.P.J. Segers
T.C. Veenstra

Voorzitter
E.J. Wils 

Liaison-officer
I.A. Meynaar

R.G.H. Driessen
K. de Groot
J.E. de Kleijn
O.B.E. Neuteboom
A.M. Sauer
V. Verhees

De commissie richtlijnontwikkeling is te bereiken via kwaliteit@nvic.nl 

Voorzitter
U. Strauch

Liaison-officer
J.E. Tulleken

H.P.M.M. Gelissen
J.D. van Hemel
R. Tepaske
T.C. Veenstra

Voorzitter
O.L. Cremer

Liaison
J.C.C. van der Horst

W.M. van den Bergh
M. van den Boogaard
F.S. van den Brink
B.C.T. van Bussel
P.W.G. Elbers
N.P. Juffermans
N.F. Keizer
H.D. Kiers
M. van Meurs
C.L. Meuwese
P. Pickkers
E.J. Wils

Voorzitter
D.C.J.J. Bergmans, opleider MUMC+

Liaison-officer
J.E. Tulleken

M.S. Arbous, opleider LUMC
C.H.S.B. van den Berg, opleider UMCG
J.M.D. van den Brule, opleider Radboudumc
H. Endeman, opleider Erasmus MC
M.C. Kerckhoffs, opleider UMC Utrecht
J. de Metz, opleider OLVG
M.C.A. Müller, opleider Amsterdam UMC - locatie AMC
P.R. Tuinman, opleider Amsterdam UMC - locatie VUmc

Voorzitter
P.W. de Feiter

Liaison-officer
I.A. Meynaar

Secretaris
E.J. Wils / M.C.G. van de Poll

W.M. van den Bergh
A.J.R. de Bie Dekker
J. Horn
V.M. de Jong
M.C. Kerckhoffs
D.W. de Lange
I. van Stijn
D.J. van Westerloo

De congrescommissie van de NVIC is verantwoordelijk voor een groot deel van het onderwijs, nascholing en wetenschappelijke bijeenkomsten van de vereniging. Voor alle activiteiten wordt accreditatie aangevraagd en verleend.

Editor in Chief
R.P. Pickkers

J. van Bommel
L.M. Dijkema
D.F.J. Ellenbroek
C. van Ginkel
H.D. Kiers
E. Klijn
M. Kox
W.A.C. Vonhof-Koekkoek
D.J. van Westerloo

Editorial Office
F.D. Meijer

Voorzitter
P.W. de Feiter

Secretaris
S. Achterberg

D.W.M. Hoelen
E.M. van Driel
G. Koster
R.W.L. van de Weyer

Liaison-officer
B.P.C. Ramakers

A.H.M. Knook
A.Q. van Hoesel

De kascommissie heeft tot taak de boekhouding van de vereniging te controleren. De belangrijkste taak is het controleren van de jaarrekening en het geven van een oordeel over de gevoerde administratie. De kascommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de ALV in juni en adviseert de ALV wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur over het gevoerde financiële beleid in het verslagjaar. De kascommissie functioneert als een onafhankelijk orgaan binnen de NVIC en kan het bestuur adviseren over verbeteringen in het financiële beleid.

Liaison-officer
R.F. Stolk

R.M. Determann
M. Gutteling
N.F. Schroten
L.C. Urlings-Strop

Namens NVIC
I.A. Meynaar
M.A.M. Moviat
M. Zegers

Namens NICE
D.A. Dongelmans
M.L. Erkamp
D.W. de Lange

Reglement Registratiecommissie IC

De registratiecommissie IC is te bereiken via het secretariaat van de NICE

Voorzitter
D.W. de Lange

Vice-voorzitter
A.J. Meinders

Liaison
H. Buter

C.H.S.B. van den Berg
L.P.G. Derde
D.A. Dongelmans
J.A. Schouten
B.H. Wittekamp
J. van Woensel

Algemene vergadering
J.C.C. van der Horst

Raad Kwaliteit
I.A. Meynaar
N.A. Dijkman

Raad Beroepsbelangen
J.M.H. Heij

Raad Opleiding
J.E. Tulleken

Raad Wetenschap en Innovatie
O.L. Cremer

Penningmeester
B.P.C. Ramakers

J.C.C. van der Horst
J.E. Tulleken

Voorzitter
B. Emrani

Liaison-officer
H. Buter

L.C. Urlings- Strop
D. van de Pas
D.W.M. Hoelen
H. Nopens
W.N.H. Koek
S. Barbalinardo

 

Bij de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) streven we ernaar om een inclusieve omgeving te creëren die de diversiteit van zowel professionals als patiënten weerspiegelt, waarin iedereen, ongeacht hun achtergrond, zich gewaardeerd, gehoord en vertegenwoordigd voelt. Dit niet alleen omdat het rechtvaardig is, maar ook omdat het een directe impact heeft op de kwaliteit van de zorg die we bieden.

Voorzitter
C.J.G.M. Jacobs

S. Achterberg
J.M.D. van den Brule
B.J.W. Eikemans
R.Th. Gerritsen
S.N. Jansen
K.E. Klopper
J. Koeze
M.C.A. Muller
C.S. Rijs
I.W. Soliman

 

Voorzitter
J. Horn

Secretaris
S. Achterberg

Deze werkgroep, onderdeel van zowel de Nederlandse vereniging voor Neurologie (NvN) als de Nederlandse Vereniging voor Intensive  Care (NVIC), heeft aan aantal doelen.
Allereerst is het verspreiden van neuro-IC kennis van belang. In Nederland worden patiënten met ernstig hersenletsel (zoals bijvoorbeeld traumatisch hersenletsel, subarachnoïdale bloeding of therapieresistente status epilepticus) behandeld op de IC van een van de 12 Nederlandse neurotrauma centra. In veel van deze centra is een neuroloog-intensivist werkzaam. De werkgroep streeft naar een goede samenwerking met alle actieve neuroloog-intensivisten, neurologen, neurochirurgen of intensivisten met speciale interesse voor neuro-IC. Door samenwerking kan kennis gedeeld worden, kan laagdrempelig overlegd worden bij ingewikkelde klinische problemen, kunnen protocollen ontwikkeld worden, kan onderzoek gericht en afgestemd plaatsvinden en kunnen relevante en interessante publicaties gedeeld worden.

Interesse in deze werkgroep?U kunt zich aanmelden als lid van de werkgroep door een mail te sturen naar het secretariaat van het NVIC. Het lidmaatschap is gratis.

Voor overige vragen neem contact op met het secretariaat NVIC op e-mailadres secretariaat@nvic.nl

 

Voorzitter
B.G. Fikkers

Liaison-officer
N.A. Dijkman

Kerngroep
I. van Diem
D. van Dijk
E. de Jonge
R. Jongstra
M.C. Kerckhoffs
B.C. de Kok
G. Olthuis
B. Tilburgs
M. Zegers

Adviesgroep
R. Baltussen
D. Bolman
F.H. Bosch
R.G.E. Broers
M. Bulut
D. Burger
R. Daling
H. van Delden
P. Dieperink
N. van Dijk
F.E. van Gelder
T. Gerrits
S.E.M.J. Gielen-Wijffels
G. Hesselink
A. Hoetink
J.G. van der Hoeven
I. Hoogendoorn
P. Jeurissen
T. Kool
J. Kremer
K. van Laarhoven
M. Leenders
M. Meinardi
J. de Metz
M. Meulendijks
I. Meynaar
E. Mooyaart
M.A.M. Moviat
T. van der Pijl
A. Raben
Y. Schoon
I.W. Soliman
P.E. Spronk
D.H.T. Tjan
L. Vloet

Document Passende Zorg op de Intensive Care - november 2023

Presentatie Passende Zorg op de IC t.b.v. NVIC werkconferentie 16-02-2023