Bericht van de voorzitter (7)

donderdag 26 maart 2020

Bericht van de voorzitter (7)

Beste collega’s, 

Naast de enorme druk op de capaciteit van de intensive care afdelingen door corona patiënten, hebben we ook nog steeds aanbod van patiënten na een acute of urgente cardiothoracaal-chirurgische (CTC) ingreep. Wij schatten dat er per centrum per dag voor acute en urgente CTC-zorg 2-3 bedden nodig zijn. En vragen jullie hiermee in jullie planning rekening te houden.

Wij komen hiertoe vanuit de volgende berekening (gebaseerd op de gegevens van 2018):

  • Acute ingrepen: 980 (combinatie van “redding” (salvage) en “spoed”)
  • Urgente ingrepen: 4100

Dit maakt voor deze categorie (acuut en urgent) 5.080 opnames per jaar
Per centrum (n=15) 339 per jaar
Per werkdag (n=261, weekenden niet meegerekend) 1,3 IC-opnames/centrum/dag

Volgens de NICE-registratie is de mediane ligduur voor spoed-chirurgie overlevers 1,6 dagen (geen onderverdeling naar type chirurgie).

Vooruitkijkend naar betere tijden. Voor het weer opstarten van electieve chirurgie zijn er nog eens 3-4 IC-bedden per centrum per dag nodig. 

Hartelijk dank voor al jullie inspanningen. Wij wensen jullie veel sterkte de komende tijd.

 

Met vriendelijke groet,

Diederik Gommers                                           Jerry Braun
voorzitter NVIC                                                voorzitter NVT


Definities:
Acute zorg: zorg die binnen 24 uur na het stellen van de diagnose geleverd dient te worden.
Urgente zorg: zorg vanuit een klinische setting; patiënt kan om medische redenen niet naar huis worden ontslagen zonder een definitieve procedure.