NVIC - VERENIGING - Algemeen

Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is een vereniging voor intensivisten en artsen met belangstelling voor intensive care geneeskunde. De vereniging is opgericht in 1977 en telt momenteel ruim 900 leden.

De vereniging kent gewone leden (GIC erkende intensivisten) en IC-fellow leden (zij die in opleiding zijn tot intensivist). Daarnaast kent zij buitengewone leden (artsen en andere professionals met belangstelling voor Intensive Care Geneeskunde).

Op dit moment is ruim 90% van onze leden medisch specialist. Binnen de vereniging zijn vele specialismen vertegenwoordigd. Onder de NVIC leden vinden we internisten, anesthesiologen, chirurgen, neurochirurgen, cardio-pulmonaal chirurgen, neurologen, longartsen, cardiologen, kinderartsen, medisch microbiologen en ziekenhuisapothekers, en artsen die in opleiding zijn voor een van deze specialismen. Bijna 600 leden zijn tevens geregistreerd als intensivist of fellow Intensive Care.

De NVIC vertegenwoordigt de intensive care geneeskunde in Nederland in de ruimste zin des woords, waarbij als kerntaken worden gezien het bevorderen van de intensive care geneeskunde, het behartigen van de belangen van de intensive care patiënt door de doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan deze patiënten te bevorderen en ontwikkelingen te stimuleren en het kennisgebied van de intensive care geneeskunde te vergroten. Daarnaast is er aandacht voor de rechtspositie en beroepsbelangen van artsen die werkzaam zijn op intensive care afdelingen. De vereniging is op velerlei gebied (bijvoorbeeld: beroepsbelangen, financiering van IC afdelingen, capaciteitsproblemen) het aanspreekpunt voor overheden, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De NVIC is geaffilieerd met de Europese IC vereniging ESICM (European Society of Intensive Care Medicine).

 

Verder onderhoudt zij goede banden met haar zustervereniging op verpleegkundig gebied, de V&VN-IC. Er wordt op diverse terreinen samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsvisitaties.

Niks missen?

Word lid!

Verenigingsbureau

De dagelijkse gang van zaken wordt ondersteund door het verenigingsbureau.

Kim Boersma - algemene zaken, bestuur
kimboersma@nvic.nl

Heidi Stamitz - secretariaat, ledenadministratie, cursuscommissies
secretariaat@nvic.nl

Bianca van Wetten - kwaliteit, Groene IC, websites
biancavanwetten@nvic.nl

Marti Leliveld - Opleiding, Wetenschap, Beroepsbelangen
martileliveld@nvic.nl

Dries van Hal - cursusadministratie
cursus@nvic.nl

Franny van Opstal, Marleen Davelaar - ambtelijk secretariaat kwaliteitsvisitatie
nkic@nvic.nl

Pia van Eekelen - bureau ondersteuning
secretariaat@nvic.nl