13 maart 2023

Nieuwsbericht - fallback

Nieuws

Advies diagnostiek voor IC patiënten met langdurig coma

Regelmatig worden er patiënten opgenomen op IC’s met ernstig acuut hersenletsel. Vaak worden ze een aantal dagen gesedeerd. Als de patiënt na het staken van de sedatie geen herstel van bewustzijn laat zien dan ontstaat de vraag hoe nu verder. Is er op de langere termijn wel een kans op ontwaken of niet? En daarmee samenhangend, moet de behandeling voortgezet worden of is de kans op goed herstel zo klein dat dit zinloos is. 

Er is geen handleiding of richtlijn beschikbaar die aangeeft welke diagnostische testen waarde hebben voor het beantwoorden van deze vragen. Toch is er de afgelopen jaren best bruikbare literatuur gepubliceerd.

Janneke Horn, Astrid Hoedemaekers en Peter van Vliet hebben een advies voor diagnostiek in deze situatie opgesteld. Dit document geeft advies en ondersteuning over wat er gedaan kan worden in de dagelijkse praktijk. Op basis hiervan kan lokaal een protocol gemaakt worden in overleg met de alle betrokken afdelingen, zoals neurofysiologie en radiologie. Dit document is ook terug te vinden onder ‘best practices‘ op deze website.

Bekijk ook

Voeding

Richtlijn Voeding op de IC gepubliceerd

ARDS

Richtlijn ARDS gepubliceerd