Actieve donorregistratie - update

vrijdag 16 december 2016

Actieve donorregistratie - update

Nadat het voorstel tot wetswijziging ten aanzien van donorregistratie door de Tweede Kamer werd aangenomen, is dit voornemen tot wetswijziging voorgelegd aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft de Raad van State (RvS) hierover om advies gevraagd.
 
Wij hebben de Raad van State aangeboden onze expertise en praktijkervaring met hen te delen. Hier heeft de RvS helaas geen gebruik van gemaakt. In het advies van de RvS aan de leden van de Eerste Kamer wordt een aantal aandachtspunten aangestipt dat in de praktijk anders uitwerkt. Omdat hierdoor onduidelijkheid is ontstaan over de praktijk op de IC, hebben wij besloten hen hierover aanvullend te informeren.