29 juli 2020

Nieuwsbericht - fallback

Nieuws

Aandachtspunten richtlijnen reanimatie

Aandachtspunten richtlijnen reanimatie

In oktober van dit jaar zou de ERC (European Resuscitation Council) haar nieuwe “Guidelines for Resuscitation” publiceren. Deze publicatie is helaas uitgesteld tot maart 2021. De ERC baseert haar nieuwe guidelines op de “International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations welke na mondiale samenwerking wordt opgesteld door ILCOR (www.ilcor.org). Kort na de publicatie van de Europese richtlijnen, zal de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) de nieuwe Nederlandse Richtlijnen voor Reanimatie publiceren. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de ILCOR en ERC richtlijnen en zijn daar waar nodig aangepast aan de Nederlandse situatie. Zo hebben we als één van de weinige landen in de wereld een landelijk dekkend Reanimatie Oproep Netwerk.

De Nederlandse richtlijnen worden opgesteld door de Wetenschappelijke Raad van de NRR, waar nodig aangevuld met externe experts.

In aanloop naar deze nieuwe richtlijnen wordt de NVIC gevraagd belangrijke aandachtspunten voor deze richtlijnen door te geven. De actuele richtlijnen kunt u inzien op de website van de Reanimatieraad.

Uw eventuele aandachtspunten ontvangen wij graag uiterlijk 31 augustus 2020, via kwaliteit@nvic.nl.

Bekijk ook

Voeding

Richtlijn Voeding op de IC gepubliceerd

ARDS

Richtlijn ARDS gepubliceerd