2 intensivisten

Functieomschrijving: 

De IC zorg in Gelre Ziekenhuizen wordt gecoördineerd door één IC-Gelre vakgroep in één organisatorische zorgeenheid met een erkende formatie van 10,2 fte dedicated intensivisten, 61 fte IC verpleegkundigen en 7,2 fte ic-artsen die optimaal worden ondersteund door de ziekenhuisorganisatie en medische staf.
Gelre ziekenhuizen beschikt sedert april 2008 over een moderne en goed geoutilleerde IC faciliteit met een capaciteit van 12 bedden in locatie Apeldoorn en 2 bedden in locatie Zutphen. Alle bedden beschikken over mogelijkheden voor invasieve, non-invasieve beademing en NAVA. Er is een PDMS geïmplementeerd op beide locaties met integratie van protocollen en beslissings–ondersteunende programmatuur. De afdeling verzorgt alle mogelijke CVVH(D) technieken in Apeldoorn, levert post IC zorg door middel van een consultatief IC-verpleegkundige en er is een IC polikliniek. De IC is erkend als expertisecentrum in het STZ ziekenhuis, werkt met een team arts-assistenten en PA-ers, en is actief betrokken bij veiligheidscampagnes zoals preventie lijnensepsis, spoed-interventie-team en het vroegtijdig herkennen en behandelen van patiënten met sepsis en speelt een actieve rol in de IC regio Oost-Midden.
De vakgroep IC in Gelre is ambitieus en werkt met enthousiasme, gedrevenheid en gedegen vakkennis continu aan verbetering van de medisch inhoudelijke en organisatorische aspecten van IC-zorg. Daarom staat de vakgroep bekend als een innovatieve groep die samen met de verpleegkundigen uitstekende IC-zorg levert, nieuwe ontwikkelingen initieert en implementeert, en veel onderzoek doet in samenwerking met vele onderzoeksgroepen nationaal en internationaal. Kernbegrippen van de afdeling zijn hoge kwaliteit van zorg, infectiepreventie middels selectieve darmdecontaminatie en intensieve samenwerking met de IC-verpleegkundigen. Er wordt in een open en dynamische sfeer gestreefd naar een optimale behandeling.

Uw profiel
Wij zoeken een GIC geregistreerde intensivist, gedreven dokter en goede collega die past in ons team van 10,2 fte intensivisten en die zich in bovenstaande herkent en samen met ons aan een geoliede IC-organisatie op 2 ziekenhuislocaties willen werken. Ook als je al ervaring elders hebt, of nog in opleiding bent, vragen wij je nadrukkelijk om te reageren om deze uitdaging met ons aan te gaan. Natuurlijk moet je bereid zijn om deel te nemen aan opleidings-,vakgroep-, staf-, en ziekenhuisactiviteiten. Klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn deel van ons dagelijks werk.

Ons aanbod
U treedt in dienst van de CMS Gelre U.A.. Salariëring geschiedt aanvankelijk volgens de AMS schaal (inschaling naar werkervaring en opleiding). De intentie is om, bij gebleken geschiktheid, als lid toe te treden tot de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A.. Een assessment kan onderdeel zijn van de toelatingsprocedure.

Ingang vacature: 
vrijdag 13 december 2019
Aantal FTE: 
1.00
Aanstelling: 
Tijdelijk
Uiterlijk reageren op vacature: 
maandag 6 januari 2020
Inlichtingen bij: 
Anke Kröner of Alex Katinakis
Indienen sollicitatiebrief en cv via: 
werkenbij@gelre.nl.
E-mail: 
werkenbij@gelre.nl. en/ of a.katinakis@gelre.nl
IC/Ziekenhuis: 
Gelre Ziekenhuizen
Functie: 
intensivist
Duur aanstelling: 
12 maanden
Telefoonnummer: 
055-8446666